IMPORTANT!


Dragi participanti,

Pentru organizarea Etapei Scrise a concursului LuminaMath din 16 noiembrie 2019, Fundația Lumina Instituții de Invățămant are nevoie de sprijinul fiecarui inspectorat școlar județean in parte. Inspectoratul școlar județean este cel care pune la dispoziția concurenților LuminaMath, Centrul de Examen din fiecare județ și profesorii supraveghetori necesari pentru buna desfăsurare a concursului. Dacă, vor exista județe care nu vor putea pune la dispoziție acest Centru de Examen din diferite motive, din păcate, concurenții calificați pentru Etapa Scrisă din județul respectiv nu vor putea susține examenul final.

Fundația Lumina Instituții de Invațamant va face toate eforturile pentru a acoperi impreuna cu inspectoratele județene scolare, o arie cat mai mare de examinare. In cazul in care acest lucru nu va fi posibil, Fundația Lumina Instituții de Invățămant nu isi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea susținerii Etapei Scrise in județul respectiv. Altfel spus, prin acceptarea acestui disclaimer, ințelegeți si acceptați că este posibil ca susținerea Etapei Scrise a concursului LuminaMath să nu poată avea loc in județul dumneavoastră si vă dați acordul pentru inscrierea si susținerea doar a Etapei Online in aceste condiții.

După inregistrare, sistemul va trimite automat un e-mail de confirmare care va contine datele inscrise pentru userul respectiv. Username-ul va fi adresa de e-mail cu care s-a completat formularul de inscriere, iar parola este aleasa de catre utilizator.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Fundația Lumina Instituții de Învățământ, cu sediul în București, str. Balta Albina nr. 9, sect. 3, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 2/16.03.2011, având CIF RO 16224225, organizează în fiecare an concursul național de matematică LuminaMath.

Concursul este organizat în două etape: Etapa online si Etapa scrisă, care se desfășoară conform calendarului stabilit de organizator în fiecare an.

În calitate de operator de date cu caracter personal, fundația respecta prevederile Regulementului general privind protecția datelor nr. 679/2016 în vigoare în Uniunea Europeana (GDPR). În acest sens depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate informațiile care sunt introduse in bazele noastre de date sunt utilizate numai în scopuri determinate, explicite si legitime.

1. Scopurile și temeiul legal al prelucrării

Fundația Lumina Instituții de Învățământ colectează și prelucrează datele personale în baza consimțământului ( acordului) conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR.

Prin completarea formularului de înregistrare pus la dispoziție pe platforma www.luminamath.ro, vă exprimați acordul expres, liber si neechivoc cu privire la colectarea și prelucrarea datelor caracter personal, în scopul participării la concurs, transmiterii de informări, newsletter, oferta educatională a școlilor din grupul Lumina Instituții de Învățământ, informări cu privire la proiectele cu finanțare europeană implementate de către Fundația Lumina Instituții de Învățământ ( de exemplu proiectul POCA For Legal Info) sau proiecte ale partenerilor săi (de exemplu Fundația Tuna proiect POCA Pro Lex Kampanya). Comunicările se pot realiza prin e-mail, sms sau telefonic.

În cazul în care nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale solicitate în formularul de înregistrare, sunteți în imposibilitatea de a participa la concurs.

În cadrul concursului Lumina Math, colectăm si procesăm următoarele date cu caracter personal ale elevului: nume și prenume elev, adresa de e-mail, telefon, data nașterii, institutia de invatamant in cadrul careia isi desfoara activitatea.

2. Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale

GDPR oferă anumite drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, de care beneficiați dumneavoastră și elevii. În acest sens, vă rugăm să țineți cont de faptul că elevii care au un nivel corespunzător de înțelegere ar putea exercita drepturile enumerate în această secțiune, în mod individual.

Fundația Lumina Instituții de Învățământ respectă toate drepturile menționate în GDPR și se angajează să furnizeze mijloacele adecvate prin care puteți exercita aceste drepturi, în conformitate cu detaliile menționate mai jos:

  • Dreptul de a avea acces la datele personale, care implică posibilitatea de a obține confirmarea de la fundatie dacă datele dumneavoastră personale sunt sau nu prelucrate de către fundatie și, dacă este cazul, aveți dreptul să solicitați acces la aceste date, precum și informații suplimentare în ceea ce privește datele personale, cum ar fi: scopul prelucrării, categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele cu caracter personal și perioada prevăzută de stocare. În situațiile în care aveți nevoie să vă exercitați acest drept, vă rugăm sa trimiteti solicitarea pe e-mail.
  • Dreptul la rectificare, care vă permite să solicitați rectificarea de către fundatie a oricăror date personale incorecte pe care aceasta le poate deține, precum și de a vă completa datele personale incomplete.
  • Dreptul de ștergere înseamnă că, în situațiile reglementate în mod expres de lege, puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale. Vă rugăm să țineți cont de faptul că legea prevede posibilitatea ștergerii datelor cu caracter personal în situațiile în care prelucrarea acestora este ilegală sau când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs, și ați retras acest consimțământ.
  • Dreptul la portabilitatea datelor, care implică dreptul dvs. de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod frecvent și care poate fi accesat electronic și să transmiteți aceste date mai departe unui alt operator de date personale. Acest drept la portabilitatea datelor se va aplica numai datelor personale pe care ni le-ați furnizat și pentru care prelucrarea se face prin mijloace automate bazate pe consimțământul dumneavoastră.
  • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs personale de către fundatie. Acest drept se aplică situațiilor în care fundatia se bazează pe consimțământul dvs. ca bază legală pentru procesarea datelor personale.
  • Dreptul de a depune o plângere reprezintă dreptul de a contesta modul în care fundatia efectuează prelucrarea datelor dvs. personale la autoritatea competentă pentru protecția datelor.
  • Dreptul de a vă retrage consimțământul acordat pentru diverse operațiuni de procesare, în cazurile în care consimțământul reprezintă baza legală pentru procesare. În cazurile în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să rețineți că procesarea va fi încheiată din momentul în care formulați cererea, fără a produce efecte asupra prelucrării care a avut loc înainte de retragerea consimțământului.

3. Divulgarea datelor cu caracter personal

Având în vedere că în baza protocolului de colaborare între fundație si MEN, concursul Lumina Math este cuprins în calendarul concursurilor organizate în colaborare cu MEN, vă rugăm să rețineți că vom transmite către MEN o situație privind rezultatele elevilor obținute la acest concurs, care va cuprinde următoarele date cu caracter personal : nume și prenume elev, școala, clasa si rezultatele.

Menționăm faptul că vom lua măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea greșită sau modificarea datelor dvs. personale.

Site-ul concursului Lumina Math nu stochează informații despre cardul de credit sau de debit și nu avem control direct sau responsabilitatea pentru informațiile despre cardul de credit sau debit. Utilizăm procesatori de plată terți care sunt controlorii datelor cardului dvs. de credit si au obligatia de a fi in conformitate cu GDPR. Cu toate acestea, nu putem garanta că datele cardului de credit sau de debit sau ale celorlalte informații vor fi întotdeauna sigure sau că terți neautorizați nu vor putea niciodată să treaca peste măsurile de securitate luate de fundatie sau de terții noștri furnizori de servicii. Va rugam sa retineti ca fundatia nu isi asumă răspunderea pentru divulgarea datelor dvs. personale din cauza unor erori de transmitere, a accesului terților neautorizati sau a altor cauze care nu pot fi controlate de noi. Ca o masura de securitate va rugam să nu partajați numele de utilizator, parola sau alte informații de securitate pentru contul dvs. cu oricine. Dacă primim instrucțiuni folosind numele de utilizator și parola, vom considera că ați autorizat instrucțiunile.

4. Stocarea datelor cu caracter personal

Fundația Lumina Instituții de Învățământ stocheaza datele cu caracter personal pe o perioada de maxim 5 ani după încheierea concursului, în vederea transmiterii de informări, newsletter, oferte educaționale.

5. Persoana de contact

În situația în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile enumerate la punctul 2 din această Politică de confidențialitate sau să obțineți informații suplimentare sau clarificări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să contactați fundatia, prin intermediul persoanei responsabile cu protecția datelor în conformitate cu GDPR – Data Protection Officer. Detalii de contact DPO: [email protected]

În cazul în care prezenta Politică de confidențialitate, pe viitor, va fi modificată, vom face publică noua variantă pe site-ul concursului.


Va multumim si va dorim succes!